MPMKVVCL starts Nishtha Vidyut Mitra Scheme for women empowerment

MPMKVVCL starts Nishtha Vidyut Mitra Scheme for women empowerment

In Madhya Pradesh, Madhya Kshetra Vidyut Vitaran Company has launched the Nishtha Vidyut Mitra Scheme for women empowerment. Under the scheme, women Self-Help Groups at…

View More MPMKVVCL starts Nishtha Vidyut Mitra Scheme for women empowerment